23.02 – Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją

Nasz sposób Na Twoją DEPRESJĘ

 

DEPRESJA – podstawowe informacje

 

Charakteryzuje się obniżeniem nastroju, smutkiem, zaburzeniami snu. Przy czym objawy te mają tak duże nasilenie, że często dezorganizują życie pacjenta oraz jego kontakty z rodziną i innymi ludźmi. Mogą one trwać wiele tygodni i wymagają właściwego leczenia.

Dokładna przyczyna wystąpienia depresji nie jest znana. Wiadomo, że jej występowaniu sprzyjają zaburzenia procesów biochemicznych, psychicznych i społecznych.

Pierwszymi objawami depresji mogą być uporczywe bóle, kołatanie serca, zaparcia, biegunki czy ściskanie w dołku które są tak uciążliwe, że inne objawy są mniej zauważalne. Jednak podstawowym objawem depresji jest przede wszystkim

*obniżenie nastroju,

*utrata zainteresowań i zdolności do radowania się

*zmniejszenie energii prowadzące do wzmożonej męczliwości i zmniejszenia aktywności. Oprócz tego można zauważyć dodatkowe objawy takie jak

*osłabienie koncentracji i uwagi,

*niska samoocena i mała wiara w siebie,

*poczucie winy i wyrzuty sumienia,

*pesymistyczne, czarne widzenie przyszłości,

*myśli, tendencje i próby samobójcze,

*zmniejszony apetyt,

* zaburzenie snu oraz pobudzenie lub zahamowanie ruchowe.

Depresja jest chorobą o charakterze społecznym, której leczenie jest niezwykle istotne z punktu widzenia pacjenta i społeczeństwa.

 


10 Właściwości Zdrowotnych Oleju Kokosowego    |    Piątek wegetariański


 Icon made by TutsPlus, Dot on Paper, Plainicon, Freepik from www.flaticon.com