Choroba Dekompresyjna


CHOROBA DEKOMPRESYJNAHbOT w leczeniu choroby dekompresyjnej

Komora hiperbaryczna to specjalnie skonstruowane, szczelne pomieszczenie, w którym następuje podanie 100% tlenu pod ciśnieniem (min. 2,5 razy większym niż ciśnienie atmosferyczne). Centrum Hiperbarii Tlenowej i Leczenia Ran HbOT wyposażone jest
w komorę wieloosobową. W trakcie sprężenia w komorze obligatoryjnie przebywa personel medyczny, który czuwa nad bezpieczeństwem pacjentów, a w razie konieczności udziela pomocy. Każda z osób ma przydzielone własne stanowisko poboru tlenu. Poza komorą znajduje się panel kontroli, który obsługuje przeszkolony
i wykwalifikowany personel. Panel zaopatrzony jest w system zabezpieczeń uniemożliwiający zbyt szybkie lub zbyt duże zmiany ciśnienia wewnątrz komory. Taki system zabezpieczeń gwarantuje ścisłą regulację i kontrolę ciśnienia. To doskonała terapia dla osób zmagających się z chorobą dekompresyjną.

 

HbOT – kto powinien skorzystać z komory hiperbarycznej?

Ze sprężeń w komorze hiperbarycznej mogą skorzystać osoby, które chcą profesjonalnie przygotować się do przygody z nurkowaniem, a także te, które nurkują już od dłuższego czasu. Terapia hiperbaryczna pozwala nurkom i osobom, które często podróżują samolotem radzić sobie ze skutkami choroby dekompresyjnej.

Pobyt w komorze stwarza nurkom  kontrolowane i bezpieczne warunki, stanowiące doskonałą symulację naturalnego podwodnego środowiska. Osoby przygotowujące się do nurkowania mogą:

  • ocenić swoje predyspozycje nurkowe w warunkach „laboratoryjnych”,
  • wykonać test tolerancji tlenowej [TTT]; przeprowadzany zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i regulaminem służby nurkowej MW RP,
  • dokonać indywidualnej oceny podatności na narkozę azotową,
  • doświadczyć efektu Jouela’a – Thompsona,
  • zaobserwować wpływ zwiększonego ciśnienia na własny organizm,
  • przeprowadzić testy sprzętu nurkowego.

Jak przebiega leczenie?

Pierwsza wizyta polega na kwalifikacji pacjenta przez lekarza medycyny hiperbarycznej oraz przypisaniu właściwej ilości zabiegów.refundacja-ikonka

Potrzebne badania do przeprowadzenia konsultacji  medycznej

  • RTG klatki piersiowej (płuc) – zdjęcie PA – ważne 360 dni, wraz opisem.
  • EKG – ważne max. 1 miesiąc. W przypadku braku takiego badania – wykonujemy je na miejscu.
  • Posiew z rany z antybiogramem – w przypadku ran trudno gojących się.

 Icon made by TutsPlus, Dot on Paper, Plainicon, Freepik from www.flaticon.com