Tlenoterapia hiperbaryczna HbOT


oxygenHbOT to terapia medyczna polegająca na dostarczaniu zwiększonej ilości tlenu do uszkodzonych tkanek i narządów. Podczas sesji (sprężenia) w komorze hiperbarycznej pacjent oddycha 100%-owym tlenem w atmosferze zwiększonego ciśnienia (większego niż 1 ATA). W trakcie tlenoterapii hiperbarycznej tlen rozpuszczony zostaje we wszelkich płynach w organizmie (nie tylko w krwinkach czerwonych), docierając do wszystkich tkanek i narządów, również tych niedokrwionych. Tlen hiperbaryczny  wzmacnia naturalne procesy obronne i regeneracyjne naszego organizmu, a także stymuluje powstawanie nowych naczyń krwionośnych, co pozwala ograniczyć obszary uszkodzenia tkanek i martwicy. Tlenoterapia hiperbaryczna jest leczeniem całkowicie bezbolesnym i nieinwazyjnym.

Działanie tlenoterapii hiperbarycznej:

  • ograniczenie obszaru uszkodzenia tkanek i martwicy,
  • przyspieszenie gojenia ran oraz zmniejszenie obrzęku tkankowego,
  • pobudzenie syntezy kolagenu,
  • zwiększenie odporności,
  • bakteriobójcze i bakteriostatycznie.

Przebieg terapii w komorze hiperbarycznej
W trakcie terapii, w wieloosobowej komorze hiperbarycznej, pacjenci oddychają 100%-owym tlenem w atmosferze zwiększonego ciśnienia (powyżej 1 ATA). Jedno sprężenie trwa około 90 minut. Pomiędzy trzema, 20-minutowymi sesjami tlenoterapii, przewidziane są trzy 5-minutowe przerwy. Statystycznie leczenie wymaga od pacjenta udziału w 30 sesjach. Tlen hiperbaryczny dostarczany jest przez szczelne maski twarzowe lub kaptury wyposażone w szczelne gumowe kołnierze. Taka metoda dystrybucji, zgodna z najwyższymi światowymi standardami bezpieczeństwa, gwarantuje utrzymanie stężenia tlenu w komorze na bezpiecznym poziomie 23%. W komorze, oprócz pacjentów, przebywa atendent: pielęgniarka hiperbaryczna lub ratownik medyczny. Nad przebiegiem terapii czuwa lekarz hiperbaryczny.

Przeciwwskazania do leczenia tlenem hiperbarycznym

Kwalifikacja do leczenia w komorze hiperbarycznej

 

 


 Icon made by TutsPlus, Dot on Paper, Plainicon, Freepik from www.flaticon.com