Trudno Gojące Się Rany


 

TRUDNO GOJĄCE SIĘ RANYHbOT w leczeniu trudno gojących się ran

Tlenoterapia hiperbaryczna (HbOT) znacznie zmniejsza ryzyko powikłań około operacyjnych,
a także przyspiesza powrót organizmu do stanu sprzed operacji. Podaż tlenu pod ciśnieniem powoduję  maksymalne dokrwienie tkanek, a tym samym przyspieszoną regenerację organizmu. W USA oraz w krajach Europy Zachodniej leczenie tlenem hiperbarycznym stosowane jest powszechnie w okresie rekonwalescencji  po zabiegach chirurgicznych.

Oddziaływanie 100%-ego tlenu medycznego na komórki macierzyste skóry uelastycznia ją oraz zwiększa jej zdolności regeneracyjne. Naukowcy zaobserwowali, że pod wpływem terapii HbOT, ilość komórek macierzystych skóry wzrasta ośmiokrotne. Część z tych komórek  przekształca się w fibroblasty, które odpowiadają za produkcję kolagenu, elastyny i kwasu hialuronowego. Włókna kolagenowe i elastynowe tworzą „rusztowanie”, natomiast kwas hialuronowy spaja komórki czyniąc strukturę skóry elastyczną. Okres aktywności fibroblastów można przedłużyć dzięki zastosowaniu terapii HbOT.

inicjuje proces neowaskularyzacji i angiogenezy (tworzenie nowych naczyń krwionośnych), a także powoduje eradykację bakterii w miejscu rany. Leczenie ran przewlekłych jest długotrwałe a co za tym idzie wymaga znacznych nakładów finansowych. Włączenie w proces terapeutyczny tlenoterapii hiperbarycznej skraca czas leczenia, a w wielu przypadkach pozwala uchronić pacjenta przed powikłaniami w postaci zakażeń ogólnoustrojowych czy amputacji. Tlenoterapia hiperbaryczna stanowi terapię wspomagającą i nie stanowi alternatywy dla leczenia chirurgicznego czy antybiotykoterapii. Dotyczy to szczególnie trudno gojących się, zakażonych ran ostrych. Tlenoterapia hiperbaryczna poprzez bezpośrednie hamowanie wzrostu bakterii beztlenowych,
a także pobudzanie właściwości bakteriobójczych krwinek białych w walce z bakteriami tlenowymi stanowi ważny element wspomagający w leczeniu zakażenia.

Obrzęki, niedokrwienie, martwica, czy niedowłady są konsekwencją nie gojenia się ran, w skutek ich niedotlenienia. Terapia hiperbaryczna radykalnie  ogranicza  zakażenia i powikłania po zabiegach chirurgicznych.  Gwałtowny wzrost poziomu tlenu w organizmie przyspiesza regenerację nabłonka
i wytwarzanie nowych naczyń krwionośnych, co ma bezpośredni wpływ na proces leczenia ran. Pobyt w komorze hiperbarycznej zmniejsza obrzęki
tkanek i utratę płynów. Wzmocnieniu ulega, także układ odpornościowy pacjenta.

Jak przebiega leczenie?

Pierwsza wizyta polega na kwalifikacji pacjenta przez lekarza medycyny hiperbarycznej oraz przypisaniu właściwej ilości zabiegów.refundacja-ikonka

Potrzebne badania do przeprowadzenia konsultacji  medycznej

  • RTG klatki piersiowej (płuc) – zdjęcie PA – ważne 360 dni, wraz opisem.
  • EKG – ważne max. 1 miesiąc. W przypadku braku takiego badania – wykonujemy je na miejscu.
  • Posiew z rany z antybiogramem – w przypadku ran trudno gojących się.

 Icon made by TutsPlus, Dot on Paper, Plainicon, Freepik from www.flaticon.com