Medycyna Pracy


MEDYCYNA PRACY 2.0W ramach poradni HbOT zapraszamy na konsultecje lekarzy specjalistów z dziedziny medycyny pracy:

  • lek. spec. Sławomir Wilga
    godziny przyjęć: poniedziałek, 10:00-12:00

Nasz zespół chętnie odpowie na wszelkie pytania oraz pomoże ustalić termin wizyty.
Zapraszamy do kontaktu.

REJESTRACJA: 791 770 355 || 58 768 48 96
[od poniedziałku do piątku 7:30-15:30]

Gdańsk, Al. Jana Pawła II 50
TRASA DO GABINETÓW HbOT

KOSZT KONSULTACJI: 120 zł

 


lek. spec. Sławomir Wilga

Specjalista chorób wewnętrznych, medycyny rodzinnej i medycyny lotniczej, epidemiolog, w trakcie szkolenia specjalizacyjnego z medycyny ratunkowej. Dr Sławomir Wilga ma 22 lata udokumentowanego doświadczenia zawodowego zdobywanego w kraju i za granicą.


Badanie profilaktyczne z zakresu Medycyny Pracy to badanie stwierdzające zdolność pacjenta do wykonywana pracy na określonym stanowisku. Pracodawca zobowiązany jest prawnie do posiadania umowy z wybraną placówką medyczną na zapewnienie opieki profilaktycznej swoim pracownikom.

Pacjent będzie przyjmowany na badanie po okazaniu skierowania od pracodawcy, który ma podpisaną umowę z Centrum Hiperbarii Tlenowej i Leczenia Ran HbOT na świadczenia medyczne z zakresu Medycyny Pracy.

Osoby samo-zatrudnione będą kwalifikowane do badania na podstawie wniosku podpisanego np. przez Kierownika Medycznego Centrum Hiperbarii Tlenowej i Leczenia Ran HbOT.


Na badanie wstępne pracodawca zobowiązany jest skierować:

  • nowych pracowników przed rozpoczęciem pracy;
  • pracowników po zmianie stanowiska pracy (jeżeli zmieni się charakter charakter wykonywanych obowiązków).

Na badanie okresowe pracodawca zobowiązany jest skierować:

  • pracowników, których termin ważności orzeczenia o zdolności do wykonywania pracy wygasa.

Na badanie kontrolne pracodawca zobowiązany jest skierować:

  • pracownika, który przebywał na zwolnieniu lekarskim przez okres dłuższy niż 30 dni. Pracownik zobowiązany jest poddać się badaniom w celu uzyskania orzeczenia lekarskiego przed ponownym podjęciem pracy.

 


 Icon made by TutsPlus, Dot on Paper, Plainicon, Freepik from www.flaticon.com