Nagła Głuchota (NNCN)


NAGŁA GŁUCHOTA 2 (1)

NAGŁA GŁUCHOTA

(nagły niedosłuch czuciowo-nerwowy NNCN)

Co to jest NNCN?

Nagły niedosłuch czuciowo-nerwowy (NNCN) jest objawem chorobowym, wymagającym szybkiej i zdecydowanej interwencji lekarskiej.  NNCN definiuje się jako rozwijające się gwałtownie, na przestrzeni 72 godzin (3 dni), pogorszenie słuchu w jednym uchu,
o głębokości ≥30 dB w zakresie 3 sąsiadujących częstotliwości oktawowych. Sporadycznie to zjawisko dotyczy obu uszu.  Określenie „czuciowo-nerwowy” oznacza, że przyczyną niedosłuchu są zaburzenia na poziomie ślimaka lub włókien nerwu słuchowego, rzadziej wyższych ośrodków słuchowych.

W około 90% przypadków NNCN jest chorobą idiopatyczną, co oznacza, że jej źródło pozostaje nierozpoznane pomimo przeprowadzenia prawidłowej diagnostyki. U podłoża niedosłuchu idiopatycznego mogą leżeć zaburzenia naczyniowe, infekcje wirusowe, zaburzenia immunologiczne, czy zaburzenia metaboliczne. W niektórych przypadkach niedosłuch może być konsekwencją wieloczynnikowych nieprawidłowości. W około 10% przypadków NNCN może być objawem innych chorób, w tym: guza kąta mostowo-móżdżkowego, udaru mózgu, nowotworu mózgu.

Włączenie leczenia farmakologicznego – głównie kortykosteroidów (podawaych ogólnie i/lub dobębenkowo) – uzasadnione jest w okresie 14 dni od pierwszych objawów choroby. Po tym czasie szansa na poprawę słuchu jest minimalna.[1]

HbOT w leczeniu nagłej głuchoty

W ostatnich latach rozszerzono sposób leczenia nagłej głuchoty wykorzystując tlenoterapię hiperbaryczną HbOT. Tlenoterapia stanowi potężne wsparcie dla farmakologii i przy równoczesnym stosowaniu znacząco zwiększa skuteczność leczenia. Wczesne włączenie tlenu hiperbarycznego istotnie poprawia szanse na całkowity powrót do zdrowia.  W wyniku stosowania tlenoterapii hiperbarycznej HbOT wzrost ilości tlenu w płynach ucha wewnętrznego wpływa na powrót sprawności elektrofizjologicznej ślimaka, który jest najbardziej narażony na niedotlenienie. Równocześnie obserwuje się wzrost potencjału czynnościowego nerwu VIII. Następuje również poprawa mikrokrążenia w uchu wewnętrznym i wymiany tlenowej zachodzącej w tkankach. Jest to spowodowane tym, że tlen hiperbaryczny zwiększa zdolność erytrocytów do odkształcania się, co obniża hematokryt i zmniejsza lepkość krwi. Tak intensywne natlenianie organizmu, potęguje naturalne zdolności regeneracyjne i daje możliwość lepszego przepływu krwi. Tym samym HbOT zwiększa metabolizm komórkowy oraz zmniejsza obrzęk tkankowy.

Zgodnie z rekomendacjami Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego PTAF z 2015r:

  • najlepsze wyniki leczenia nagłej głuchoty uzyskuje się włączając HbOT w okresie  pierwszych 2 tygodni od początku wystąpienia nagłej głuchoty,
    a najlepiej równolegle z farmakoterapią;
  • efekt terapeutyczny hiperbarii tlenowej obserwuje się u pacjentów z nagłą głuchotą w ciągu okresu do 3 miesięcy od momentu wystąpienia niedosłuchu/głuchoty. [1]

Jak przebiega leczenie?

Pierwsza wizyta polega na kwalifikacji pacjenta przez lekarza medycyny hiperbarycznej oraz przypisaniu właściwej ilości zabiegów.refundacja-ikonka

Potrzebne badania do przeprowadzenia konsultacji  medycznej

  • RTG klatki piersiowej (płuc) – zdjęcie PA – ważne 360 dni, wraz opisem.
  • EKG – ważne max. 1 miesiąc. W przypadku braku takiego badania – wykonujemy je na miejscu.
  • Posiew z rany z antybiogramem – w przypadku ran trudno gojących się.

 

 

 

[1]Nagły niedosłuch czuciowo-nerwowy – stanowisko Polskiego Towarzystwa Audiologicznego
i Foniatrycznego dotyczące zaleceń diagnostycznych i terapeutycznych (2015)

Mariola Śliwińska-Kowalska, Waldemar Narożny, Alicja Sekula, Katarzyna Pawlak-Osińska, Krzysztof Morawski, Jacek Kot, Wiesław Konopka

 


 Icon made by TutsPlus, Dot on Paper, Plainicon, Freepik from www.flaticon.com