Publikacje


 1. publikacje3rd Translational Medicine Conference Baltimore, US, 26-28 October 2015
  Keynote lecture “New technology in CNS dysfunction treatment (using NEUROBARY treatment-hyerbaric oxygen therapy and teleneurorehabilitation), prof A. Borkowska
  http://translationalmedicine.conferenceseries.com/2015
 2. 2nd International Conference on HBOT and the Brain
  Hosted by: Israeli Society for Hyperbaric Medicine (ISHDM)
  Hotel Ganim, Dead Sea, Isreal , November 19-21, 2015
  the neurobary system of cognitive dysfuncions treatment in patients after TBI and stroke. A. Borkowska, K. Grobelska, M. Wiśniewski
  http://events.eventact.com/dirigopro/20532/tochnia.pdf
 3. I Międzynarodowa Konferencja „RATOWNICTWO MEDYCZNE W NAUCE I PRAKTYCE” Suwałki 5-9 października 2015; Tematy wystąpień: Standardy leczenia HbOT; Stany nagłe w terapii tlenem hiperbarycznym; HbOT w leczeniu skojarzonym; Zastosowanie tlenu hiperbarycznego w leczeniu dzieci z dysfunkcjami OUN; Zagrożenia techniczne leczenia tlenem hiperbarycznym. A. Borkowska, K. Grobelska, E. Zieliński, A. Lipińska.
  I-Miedzynarodowa-Konferencja-Ratownictwo-Medyczne-w-Nauce-i-Praktyce-ksiazka-streszczen.pdf

 Icon made by TutsPlus, Dot on Paper, Plainicon, Freepik from www.flaticon.com