Współpraca


1.międzynarody Cognitive Neuroscience Laboratory at Boston VA Healthcare System, Harvard Medical School, Boston represented by Margaret A. Niznikiewicz, Ph.D. Associate Professor in Psychiatry, Harvard Medical School, Director, Cognitive Neuroscience Laboratory at Boston VA Healthcare System, Brockton and Beth Israel Deaconess Hospital, Boston

2. Uniwersytet Technologiczny Chalmers w Goteborgu

3. Sagol School of Neuroscience Tel Aviv University, represented by dr. Shai Efrati, Research & Development unit, Hyperbaric istituted, Assaf-Harofeh Medical Center,
Tel Aviv

 

 4. Fundacja Sedeka (KRS 0000338389) jest wspólnotą osób, firm i organizacji wdrażających szeroko pojęty pożytek publiczny. Obecnie zrzesza ponad 1300 Grup OPP (Organizacji Pożytku Publicznego). Sedeka_Zdazyc_logo_2015-1024x614

Fundacja Sedeka:

 • refunduje m.in. koszty leczenia, rehabilitacji, edukacji oraz wszelkiego rodzaju aktywność społeczną.
 • angażuje się w działalność na rzecz aktywizacji społecznej, przedsiębiorczości, wspiera inicjatywy kulturalne, edukacyjne, prozdrowotne.
 • uruchomiła i prowadzi Centrum Aktywizacji Społecznej Grzybowska 4 w Warszawie.
 • nie pobiera prowizji od wpłat dokonywanych na subkonta Grup OPP ani opłat za ich prowadzenie.

W Fundacji Sedeka każdy, kto potrzebuje pomocy lub chce pomagać innym, może realizować cele pożytku publicznego, zakładając własną Grupę OPP.

Więcej informacji na stronie www.sedeka.pl.

5. Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” (KRS 0000037904) niesie pomoc chorym i niepełnosprawnym dzieciom z całego kraju. Obecnie zrzesza ponad 32 tysiące podopiecznych.FDZzP_logo

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”:

 • refunduje koszty leczenia, rehabilitacji, zakupu sprzętu medycznego i lekarstw.
 • uruchomiła i prowadzi trzy ośrodki rehabilitacji w Warszawie: AMICUS, BIOMICUS i CEMICUS.
 • zapewnia dzieciom i ich opiekunom zakwaterowanie we własnych hostelach podczas fundacyjnych turnusów rehabilitacyjnych.
 • prowadzi działalność wydawniczą z myślą o najmłodszych, ich edukacji i rozwoju (wydaje książki
  i kalendarze).
 • nie pobiera opłat od rodziców podopiecznych za prowadzenie subkont ani prowizji od darczyńców.

Więcej informacji na stronie www.dzieciom.pl.

Fundacja Sedeka wraz z Fundacją Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” tworzą Wspólnotę „Zdążyć z Pomocą”, działającą na rzecz wszystkich zadań prospołecznych objętych Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r.

 

 

 


 Icon made by TutsPlus, Dot on Paper, Plainicon, Freepik from www.flaticon.com